AMI Consultancy

Projectbegeleiding

Wij helpen projecten op weg naar succes en zetten vastgelopen projecten weer op de rails!

Tenderbegeleiding

Het doel van elke tender is glashelder: de opdracht binnenhalen! Dat vraagt om een aanbieding waar tot het uiterste is gegaan, die gebaseerd is op een winnende strategie en waar nodig een innovatieve aanpak. Belangrijke randvoorwaarden daarvoor zijn een goed samenspelend tenderteam, actieve betrokkenheid van de specialisten waar nodig en een gestructureerde tender aanpak. Dat is waar onze begeleiding zich op richt!

Project Start Up

Een goed begin is het halve werk – ook voor projecten. Tijdens onze start-ups wordt een combinatie gezocht van werken aan het team (de mensen maken het verschil) en werken aan het project (de belangrijkste uitdagingen in het project en het bepalen van een gezamenlijk aanpak om die uitdagingen te overwinnen!). Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project zijn dit veelal eendaagse of meerdaagse bijeenkomsten met aan actief ‘aan-de-slag’ karakter.

Project Fresh Up

De houthakker kan maar beter zijn bijl slijpen … Een fresh-up heeft als doel met de belangrijkste waarmakers van het project te reflecteren op de gevolgde strategie, aanpak en het samenspel en vanuit deze ervaringen vooruit te kijken om de aanstaande periode met elkaar daadkrachtig tegemoet te treden. Veelal een eendaagse bijeenkomst gericht op inspiratie in combinatie met het maken van concrete werkafspraken.

Project Evaluatie

Elk project heeft zijn eigen unieke uitdagingen. Daarmee is leren tijdens het project een van de belangrijkste competenties om succes te kunnen hebben. Reflectiebijeenkomsten dus gaandeweg het project (wat hebben we geleerd en hoe gaan we dat in de volgende fase benutten). Maar ook over projecten heen – wat kunnen we van dit project leren dat volgende projecten gaat helpen op hun weg naar succes. Hierbij is de vorm (een aantrekkelijke en persoonlijke manier van overbrengen) minstens zo belangrijk als de inhoud!

Project Recovery

En dan loopt het project toch vast – en wat dan?! Tijd om terug te gaan naar de boekjes Project Management is er niet, want er moet ingegrepen worden! Samen met de belangrijkste betrokkenen maken we een analyse, we plegen interventies om het project weer los te trekken en creëren de condities om ontsporing in de toekomst te voorkomen.

Coaching

Als projectmanager kun je ook met de vraag zitten ‘hoe kan ik mijn invloed op mijn team en omgeving versterken’. Dan lopen we een tijdje gezamenlijk op om (a) te reflecteren op de weg die van nature wordt bewandeld, (b) te verkennen waar de mogelijkheden liggen om het anders en beter te doen, (c) te stimuleren om concrete experimenten te doen en interventies te plegen, en (d) te borgen in de dagelijkse wijze van werken.

Cultuurtraject na een fusie van twee projectteams

Cultuurtraject na een fusie van twee projectteams

Na een fusie tussen twee teams binnen Rijkswaterstaat, heeft AMI het nieuwe projectteam begeleidt bij het definiëren van rollen en taken en positionering binnen de organisatie.

Organisatieontwikkeling

Wij helpen organisaties om hun organisatiecultuur samen met medewerkers op te bouwen en langs die weg hun doelen te bereiken.

Een beweging opstarten

We willen het anders doen – om de klant beter van dienst te zijn of nieuwe klanten te gaan bedienen, om de manier waarop we aan het werk zijn te verbeteren of nieuwe een nieuwe wijze van (samen)werken te ontwikkelen. Voor de implementatie van ‘het andere’ moet een beweging op gang worden gebracht. Wij werken samen met onze klanten aan op op gang brengen van die beweging.

Draagvlak creëren

Wij helpen organisaties om medewerkers te verbinden aan nieuwe strategische doelstellingen, omdat het bereiken daarvan het commitment van eenieder nodig heeft. Uitgangspunt in ons denken en werken is dat mensen zich het snelst en sterkst verbinden aan iets dat ze mede zelf hebben gemaakt. Daarvoor volgen wij onder meer de stappen van het AMI Change Canvas.

De veranderboodschap

Diepe verandering begint bij de overtuiging aan de top dat het echt anders moet. Daar hoort een pakkende, concrete en inspirerende visie bij. Wij brengen de top van de organisatie bij elkaar om deze visie op te bouwen en te vertalen naar een storyboard; een organisatie verhaal en we vinden wegen om dit verhaal de organisatie in te brengen. Het karakter van die weg is dat anderen worden uitgenodigd en uitgedaagd hun eigen verhaal te maken. Want diepe verandering komt van binnenuit!

Ambassadeurs vinden

Om van nieuw gedrag een gewoonte te maken is tijd nodig en de stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg. Het zichtbaar maken van successen en het blijven herhalen van de boodschap ‘waar doen we het voor?!’, zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Maar het belangrijkste is het opbouwen van een leercultuur; de gewoonte (of ritueel) om met elkaar te willen leren van wat we meemaken in de organisatie

Veiligheidscultuur

Veiligheid is meer dan alleen processen en regels: Het gaat erom dat mensen hun werkzaamheden zo uitvoeren dat de veiligheid van iedereen te allen tijde gegarandeerd is. Als specialist in het verankeren van een veiligheidscultuur vinden wij samen met onze klanten de weg om veilig werken in te bedden in de manier waarop mensen in de dagelijkse praktijk met elkaar aan de slag zijn.

Leercultuur

Lerende teams en organisaties presteren het beste! Het leveren van een topprestatie vraagt immers de nieuwe uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd slim te overwinnen. Dat maakt leren tot ‘de kerncompetentie’ van elke organisatie of team die streeft naar de top. Samen implementeren wij de condities om leren te stimuleren en werken samen met onze klanten aan het realiseren van een leercultuur.

"Jullie hebben ons aan het denken gezet  Geholpen met het zetten van de eerste stap in het vormen van een team"
Corné Hoogerdijk - DSMCorné Hoogerdijk, Global HR Business Partner Operations DSM
"AMI staat voor inlevings- en analytisch vermogen, to the point reflectie , plezierige feedback en zij zijn een goede sparringspartner voor mij als directeur."
Jeroen van Wingerde - Inspectie van OnderwijsJeroen van Wingerde, Directeur Financieel Toezicht en Juridische Zaken Inspectie van Onderwijs

"De coaching van AMI Consultancy heeft me anders laten kijken naar mijn interactie/situaties met anderen. De open dialogen met mijn coach hebben mij inzicht gegeven in mijn eigen rol, aandeel en reflexen hierin. Het verkennen en ervaren van alternatieve insteken heeft mij geholpen me tijdens gesprekken beter in te leven in de denkwijze van de ander. Dat maakt me effectiever als projectmanager in het complexe veld van stakeholders en helpt me betere resultaten te behalen die al de betrokken partijen als waardevol ervaren."

Gerrit Smit - Volker Stevin InternationalGerrit Smit, Sr. Project Manager Volker Stevin International
"AMI is in staat geweest projectmedewerkers en stakeholders te laten nadenken en reflecteren op leerervaringen en hun eigen rol.  Zo helder hadden we het zelf niet boven water kunnen krijgen. De wijze waarop ‘evaluatie on the job’ is toegepast, heeft een versnelling gegeven in het proces en het uiteindelijke resultaat."
Melanie Nissink - RijkswaterstaatMelanie Nissink, Manager Omgevingszaken - Alliantie A2 Hooggelegen Rijkswaterstaat
"In ons safety en change programma vonden wij in AMI een persoonlijke en vakkundige ondersteuning door mensen die hun hart hun kompas durven te laten zijn. Dat was precies de ondersteuning die wij zochten."
Martijn Smitt - BAM InfraMartijn Smitt, Directeur BAM Infra