AMI Consultancy

Een leiderschap programma ontwikkeld in samenwerking met de Commissie professionalisering VvG voor (plv.) griffiers & raadsadviseurs

De griffier en zijn persoonlijk leiderschap is een programma waarin uzelf als belangrijkste bron centraal staat om in een politiek dynamische omgeving context impact te hebben op de condities voor succesvol bestuur!

Resultaten die u van het programma mag verwachten:

 • Belangen van individuen en partijen achterhalen en bespreekbaar maken.
 • Snel kunnen inspelen op wisselende omstandigheden
 • Zelfinzicht en zelfbewustwording om afstemming met anderen te versoepelen.
 • Kleine gerichte interventies plegen die een doorbraak kunnen inluiden.
 • Te luisteren en kijken op een procesniveau dat uw impact kan vergroten.

 

Recensies over ‘De griffier en zijn persoonlijk leiderschap’:

“Het programma is een verdiepingsslag in de functie griffier, gekoppeld aan je eigen-ik. Het sterkt je functioneren en je leiderschap. Het gebruik van organisatie ontwikkel theorieën, intervisie, feedback en de aanwezigheid van collega griffiers maakt het een zeer waardevol en zinvol programma.”

Franske van Hooijdonk, griffier Veenendaal

 

“De theorie en de individuele coaching gesprekken hebben me waardevolle inzichten opgeleverd. De groepsbijeenkomsten brachten me samen met vakgenoten waarmee ik kon sparren. Een training die concrete handvatten biedt voor persoonlijke situaties en omstandigheden.”

Miranda Kolkman – gemeente Assen

 

“Door ‘de griffier en zijn persoonlijk leiderschap’ heb ik net dat zetje gekregen dat ik nodig had om veranderingen in gang te zetten en om effectiever invloed uit te oefenen op mijn directe omgeving. Deze leergang was zowel nuttig voor mijn relatie met de raadsleden als de medewerkers op de griffie.”

Frank Droste – Gemeente Hardenberg

 

Opzet van het programma:

 • Doorlooptijd van vier maanden.
 • Een drietal themagerichte inspiratie sessies van 1 dag.
 • Groepsgrootte van 8–12 deelnemers uit de griffier praktijk.
 • 1-op-1 coaching na iedere bijeenkomst plus een eindgesprek.
 • Jouw persoonlijk leiderschap leerdoel staat centraal.
 • Samen leren met collega’s van ervaringen uit de praktijk.

De investering voor het programma:

De kosten voor het programma bedragen € 2250,- * per persoon. Bij de programmakosten zijn inbegrepen:

 • Drie plenaire bijeenkomsten met twee AMI facilitators (2 dagdelen per dag).
 • Vier coachingsgesprekken van 1 uur, inclusief de voorbereiding en nazorg.
 • Een voorbereidingsopdracht die tevens als intake zal dienen.

* Dit bedrag is exclusief BTW en accommodatiekosten à € 200,-

Data en locatie:
Plenaire bijeenkomsten: 12 september ‘17, 31 oktober ’17 en 21 december ‘17
Coaching: 3 oktober ’17, 21 november ’17, 9 januari ’18 en 30 januari ‘18

De plenaire bijeenkomsten vinden in Utrecht plaats op locatie Trainspot (Kleine singel 3)

Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met Chris Wigboldus via de knop hiernaast.