AMI Consultancy

Max Bongaerts

Het succes van een organisatie is mijn inziens vooral afhankelijk van ‘human capital’; mensen maken het verschil! Het ziekenhuis redt geen levens; de chirurg en haar team doen dat. Niet Apple bedacht de (behoefte aan de) eerste iPad; Steve Jobs and zijn collega’s deden dat. Bij elk type organisatieontwerp, zij het een eenmalige projectorganisatie of een grote multinational, dient het faciliteren van medewerkers centraal te staan. Dit alles om ervoor te zorgen dat zij hun volledige potentieel kunnen benutten en optimaal kunnen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.

In de dienstverlening van AMI Consultancy staat de mens centraal. Het succes van een project of van een organisatieverandering is afhankelijk van de juiste mensen (competenties) op de juiste plek.

In mijn werk als consultant en trainer wil ik niet enkel mijn expertise of adviezen delen; ik wil deel uitmaken van de oplossing! Niet alleen als een adviseur van buitenaf, maar ook als een partner en onderdeel van de verandering. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis en ervaring op het gebied van project- en procesmanagement en change.

Max Bongaerts