AMI Consultancy

Raymond Maas

Directeur en managing partner van AMI Consultancy. Mijn klanten noemen me conceptueel en creatief met een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en sentimenten. Mede-auteur van de Engage! veranderfilosofie en het change canvas. Founding partner van verschillende innovatieve diensten en interventies om mensen te prikkelen tot verandering. Bijvoorbeeld door middel van daadwerkelijke beweging (www.activeteaming.nl) of de ontwikkeling van een app om commitment aan verandering in een organisatie zichtbaar en voorspelbaar te maken (www.en-gager.com).

Raymond Maas